“Их Хориг тийш хөтлөх бичээс”

Олон улсын Монгол судлалын холбооны 11р хурал дээр тависан илтгэл, Улаанбаатар, 2016.08.16

Download (PDF, 9.49MB)

Download (PDF, 10.11MB)

  Translation: D. Khishigsuren