Монголсудлалд тулгамдаж буй зарим асуудал. 1

„Ази судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний гуравдугаар хурал“ын  илтгэл , Улаанбаатар, 2017.04.14

Link to pdf document

 

Гол сэдэвүүд:

  1. Монголын нууц товчоог Монгол үсэг ба галигаар буулгах зарчим
  2. Монголын нууц товчоо ба өвөг „Алтай хэл“
  3. Монгол хаад зарлигийнхаа эхийг өөрснөө зохиодог байв.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.