Tатaж авах өгүүллүүд ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ / Publications for downloadsМонгол хэл, бичиг / Mongolian language, script

Монгол, Солонгос хэлэн дэх нангиад үсгийн тухайт нэртомьёо

 

Download (PDF, 1.41MB)