Монгол - Солонгосын түүхэн харилцаа / historical Relationship between Mongolia and KoreaМэдээ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ / NewsСолонгос судлал / Korean studyУгийн бичиг / Genealogy

“Солонгос дахь Чингис Хааны удмынхан” – Угийн бичгээр холбогдсон Монгол ба Солонгос

Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургуулийн (IUU) Чингис Хаан Судлалын Хүрээлэнгийн захирал шинжлэх ухааны доктор (Sc. Dr.) профессор Б. Сумъяабаатар лекц уншлаа.

B. Sumiyabaatar
Солонгос дахь Чингис Хааны удмынхан