Хятадын Олон yлсын pадиогийн сурвалжлагч О. Дарамбазартай хийсэн ярилцлга

Хятад улсын Бээжин Их Сургуулийн Монгол Судлалын Төвд зочилж лекц хийж байсан хугацаанд Хятадын Oлон yлсын pадиогийн сурвалжлагч О. Дарамбазартай хийсэн ярилцлга:

  • Бээжин, 2006.05.31, “Солонгос судлал болон монгол судлалын харьцаа холбооны асуудалд”, Link to the link, Link to pdf document
  • Бээжин, 2006.06.07, “Монгол Хятад хоёр орны монгол судлаач эрдэмтэд хамтарч ажиллах нь маш чухал бөгөөд тийм сэдэв ч олон байна”, Link to the link, Link to pdf document

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.