Tатaж авах өгүүллүүд ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ / Publications for downloadsМонгол хэл, бичиг / Mongolian language, scriptМонголын Нууц Товчоо / The Secret History of Mongolia

“Бодон” гэдэг үгийн утга

Буриад судлал, 5р эрдэм шинжилгээний хурал дээр тависан илтгэл, 2014

Download (PDF, 415KB)