Монголын нууц товчоо – Монгол үсгийн анхны галиг

"The Mongolian Secret History"

Cover of the “The Mongolian Secret History”

“The Mongolian Secret History”

by B. Sumiyabaatar and Choi Keyho

Printed in Seoul/South Korea, 2005

ISBN 89-5726-275-X

 

 

 

 

 

 

Др. Проф. С. Галсан,
“Монголын нууц товчоо, зохиолын гадаад орчуулга”, 2006, 25-27 тал

Link to pdf document

Академич Ринчений … хэмээх гарбичмэл

015pubCenter for Mongol studies, National University of Mongolia, Tom 5 (246), 2005, pp 105-116

Академич Ринчений “Миний монгол хэлээр  орчуулсан зүйлийн нэр, оныг тодорхойлсон нь. Гагцхүү нийтлүүлснийг дурдвай; Чингэхдээн, бас, хараахан бүрэн бус”            хэмээх гарбичмэл

Link to PDF document

Чингис хааны “ИХ ЗАСАГ”-ийн хэсэг шинээр олдов

012pub

Discovery of new parts of the Yekhejasa (Supreme Law)

  1. The 3rd international confrerence culrural exchange between east and west, 2003.07.09.-10., Taschkent, Link to PDF document
  2. МУИС, Монгол хэл, Соёлын Сургууль, эрдэм шинжилгээний бичиг, 20p боть, 28p дэвтэр, 2003, Link to PDF document
  3. Шинжлэх ухаан амьдрал, 2010

Большой академический Монгольско – Русский словарь, vol. I-IV

The Academic Dictionary of Mongolian-Russian, Vol. 1-4

Cover of the “The Academic Dictionary of Mongolian-Russian, Vol. 1-4”

 

Cooperative work, vol. I-IV, 1930 pp.

Printed in: Moscow, Russian Federation; 2001-2002

by Sumiyabaatar: 485 + 507 + 437 + 501 pp

ISBN 5-87444-047-X

От редакционной коллеги (rus.) Link to pdf document