Монголын Нууц Товчоо, үсгийн галиг

“The Mongolian Secret History”, Translitaration

This book have been interlineally transcripted in mongolian script, chinese character and Latin.

by B. Sumiyabaatar, 1990, 960 pp. Ulaanbaatar, Mongolia

“Монголын Нууц Товчоо” Үсгийн галиг, ганц сэдэвт.
Энд, Монголын Нууц Товчооны нангиад эх, усгийн галиг, авианы галиг, нангиад усгийн дуудлагууд, худам монгол бичгийн буулгал, цахим оюутад оруулах тоон товчлол, эхуудийн ялгааг дэлгэрэнгуй гаргасан.

Б. Сумъяабаатар, 1990, 960 тал, Улаанбаатар


  • A. Laurencio Tacoronte, “Glosa interlinear de la historia secreta de los Mongoles”, Link to pdf document
  • Oliver Corff, “MnTTEX Tools for Typesetting the Secret History of the Mongols”, Vers. 0.11, 2004.12.22  Link to pdf document

Continue reading

XIII – XIV зууны Монгол Сонгос харилцаааны бичгүүд, Vol. 1

"Written Monuments of Relationship between Mongolia and Korea in the 13-14 Centuries"

Cover of the “Written Monuments of Relationship between Mongolia and Korea in the 13-14 Centuries”

“Written Monuments of Relationship between Mongolia and Korea in the XIII-XIV centuries”, Vol. 1

by B. Sumiyabaatar, 1978, 252 pp.

Дундад зууны үеийн европын жуулчин эрдэмтэн Плано Карпини (Johannes de Plano Carpini), B. Рубрук (Wilhelm von Rubruk) нарыг монголд ирж, номоо хэвлүүлэхээс зуугаад жилийн өмнөх үеийн монголоос гадаадад илгээсэн 50 орчим захидал, зарлиг бичгийг анх удаа хэвлуулсэн. Монгольн Нууц Товчоо зохиогдохоос 20 гаруй жилийн өмнөх зуйл З бий бөгөд нэг зарлигт нь бэх, цаас, бийр зэрэг бичгийн хэрэгсэл, гүргүм зэрэг эмийн ургамал илгээ гэсэн манай соёлын туухэнд онц сонирхолтой мэдээ бий. Мөн, XIII—р зууны үед монгол эмэгтэй элч болж гадаадад очиж байсан тухай, дэлхийн дипломатын туухэнд орж бичигдэх ёстой чухал мэдээ энд оржээ