Монголын Нууц Товчоо, үсгийн галиг

“The Mongolian Secret History”, Translitaration

This book have been interlineally transcripted in mongolian script, chinese character and Latin.

by B. Sumiyabaatar, 1990, 960 pp. Ulaanbaatar, Mongolia

“Монголын Нууц Товчоо” Үсгийн галиг, ганц сэдэвт.
Энд, Монголын Нууц Товчооны нангиад эх, усгийн галиг, авианы галиг, нангиад усгийн дуудлагууд, худам монгол бичгийн буулгал, цахим оюутад оруулах тоон товчлол, эхуудийн ялгааг дэлгэрэнгуй гаргасан.

Б. Сумъяабаатар, 1990, 960 тал, Улаанбаатар


  • A. Laurencio Tacoronte, “Glosa interlinear de la historia secreta de los Mongoles”, Link to pdf document
  • Oliver Corff, “MnTTEX Tools for Typesetting the Secret History of the Mongols”, Vers. 0.11, 2004.12.22  Link to pdf document

Continue reading

XIII – XIV зууны Монгол Сонгос харилцаааны бичгүүд, Vol. 1

"Written Monuments of Relationship between Mongolia and Korea in the 13-14 Centuries"

Cover of the “Written Monuments of Relationship between Mongolia and Korea in the 13-14 Centuries”

“Written Monuments of Relationship between Mongolia and Korea in the XIII-XIV centuries”, Vol. 1

by B. Sumiyabaatar, 1978, 252 pp.

Дундад зууны үеийн европын жуулчин эрдэмтэн Плано Карпини (Johannes de Plano Carpini), B. Рубрук (Wilhelm von Rubruk) нарыг монголд ирж, номоо хэвлүүлэхээс зуугаад жилийн өмнөх үеийн монголоос гадаадад илгээсэн 50 орчим захидал, зарлиг бичгийг анх удаа хэвлуулсэн. Монгольн Нууц Товчоо зохиогдохоос 20 гаруй жилийн өмнөх зуйл З бий бөгөд нэг зарлигт нь бэх, цаас, бийр зэрэг бичгийн хэрэгсэл, гүргүм зэрэг эмийн ургамал илгээ гэсэн манай соёлын туухэнд онц сонирхолтой мэдээ бий. Мөн, XIII—р зууны үед монгол эмэгтэй элч болж гадаадад очиж байсан тухай, дэлхийн дипломатын туухэнд орж бичигдэх ёстой чухал мэдээ энд оржээ


“Монгол солонгос туургатны угсаа гарал, хэлний холбооны асуудалд”

Issue to the genetical and lingiustical Relationship of the Mongols and Koreans

Cover of the “Issue to the genetical and lingiustical Relationship of the Mongols and Koreans”

 

“Issue to the genetical and lingiustical Relationship of the Mongols and Koreans”

by B. Sumiyabaatar

Printed in: Ulaanbaatar, Mongolia; 1974

228 pp.

Эн номонд монгол солонгос хэл, соёлын харилцан холбоо , ёс заншилыг зэрэгцүүлэн судалж, монгол солонгосын өвөг дээдэс эрт цагт одоогийн Буйр нуур, Халхын гол хавьд савлан байжээ.

Дэлхийн авианы үсгийн дүрс үсгээс гаралтай гэж нийтээр үзэж байдаг дахин хянаж, авианы үсгийг анх зохиохдоо дүрс үсгийг биш, тухайн авиаг хэлэх үеийн өгүүлэх эрхтний байдалыг дууриасан байна гэсэн шинэ санал дэвшүүлж батлах оролдого хийсэн.

“Гэсэр” гэдэг үг бол “Бүхний хан” гэсэн утгатай цол юм гэж баталсан зэрэг болно.

Continue reading

Монгол хэл, утгазохиол, аман зохиолын номзүй

Улаанбаатар, 1972, 364 тал

Энд, монгол хэлний түүх, уламжлал, судалгаанд холбогдолтой Хүннү, Сяньби, Тоба, Хятан хэлний хэрэглэгдэхүүнээс авхуулан өдгөөг хүртэлх 3.237 зуйлийг товч тайлбартайгаар хэвлэсэн.

Буриадын угийн бичгээс

The Genealogical List of the Buriyat-Mongols

Cover of the”The Genealogical List of the Buriyat-Mongols”

“The Genealogical List of the Buryat-Mongols”

by B. Sumiyabaatar

Printed in Ulaanbaatar/Mongolia, 364pp., 1972

Монголчууд цус ойртож, бие бөлгөн, ухаан мунхаг үр ачтай болохоос урьдчилан сэргийлдэг уламжлалт угийн бичиг хөтлөх аргыг буриадын жишээн дээр бодтойгоор үзүүлж, Хорийн 11 эцгийн угийн бичгийн эх, монгол ба буриадын гарлын холбоог угийн бичгийн үндсэн дээр гаргаж үзүүлсэн зохиол.

Монгол хэлний ойролцоо үгийн товч толь

Dictionary of Synonyms of the Mongolian Language

Cover of the “Dictionary of Synonyms of the Mongolian Language”

“Dictionary of synonyms of the mongolian language”

by B. Sumiyabaatar,

Printed in Ulaanbaatar/Mongolia; 1966

191 pp.

Монгол хэлний анхны ойролцоо үгийн толь.

Оюутан, багш, хэвлэлийн ажилтан нарт зориулсан.

 


Review

Н. Б. Дугаров,  “О кратком словаре синонимов монгольского языка“, Труды Бурятского институтa общественных наук, Бурятский филиал, Сибирское отделение, 1970, стр. 119-120, (russ.) Link to document

Орсын эрдэмтэн П. Ц. Биткеев, “Вопросы языкознания”, 1992, стр. 125 : “… и эт от большой лексический материал служит исходной базой при созданий различных словарей – терминологических, двуязычных и многоязычных толковых, специальных. …”