Монголсудлалд тулгамдаж буй зарим асуудал. 1

“Ази судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний гуравдугаар хурал”ын  илтгэл , Улаанбаатар, 2017.04.14

 

Гол сэдэвүүд:

  1. Монголын нууц товчоог Монгол үсэг ба галигаар буулгах зарчим
  2. Монголын нууц товчоо ба өвөг “Алтай хэл”
  3. Монгол хаад зарлигийнхаа эхийг өөрснөө зохиодог байв.

Download (PDF, 9.52MB)

Link to IUU

 

Монголын нууц товчоо – Монгол үсгийн анхны галиг

"The Mongolian Secret History"

Cover of the “The Mongolian Secret History”

“The Mongolian Secret History”

by B. Sumiyabaatar and Choi Keyho

Printed in Seoul/South Korea, 2005

ISBN 89-5726-275-X

 

 

 

 

 

 

Др. Проф. С. Галсан,
“Монголын нууц товчоо, зохиолын гадаад орчуулга”, 2006, 25-27 тал

Link to pdf document