1219 онд Солонгост илгээсэн захидлыг би олж, хэвлүүнсэн

  Д. Шатарын 1996.10.31-нд нийтлүүлсэн өгүүлэг Link to pdf document  

Mehr lesen