Ном ᠨᠣᠮ / Books

Монголын Нууц Товчоо, үсгийн галиг

Veröffentlicht am

“The Mongolian Secret History”, Translitaration This book have been interlineally transcripted in mongolian script, chinese character and Latin. by B. Sumiyabaatar, 1990, 960 pp. Ulaanbaatar, Mongolia “Монголын Нууц Товчоо” Үсгийн галиг, ганц сэдэвт. Энд, Монголын Нууц Товчооны нангиад эх, усгийн галиг, авианы галиг, нангиад усгийн дуудлагууд, худам монгол бичгийн буулгал, цахим оюутад оруулах тоон товчлол, […]

Ном ᠨᠣᠮ / Books

XIII – XIV зууны Монгол Сонгос харилцаааны бичгүүд, Vol. 1

Veröffentlicht am

“Written Monuments of Relationship between Mongolia and Korea in the XIII-XIV centuries”, Vol. 1 by B. Sumiyabaatar, 1978, 252 pp. Дундад зууны үеийн европын жуулчин эрдэмтэн Плано Карпини (Johannes de Plano Carpini), B. Рубрук (Wilhelm von Rubruk) нарыг монголд ирж, номоо хэвлүүлэхээс зуугаад жилийн өмнөх үеийн монголоос гадаадад илгээсэн 50 орчим захидал, зарлиг бичгийг анх […]