Монгол Солонгосын хамтарсан эрдэм шинжилгээний III хурал

Монгол Солонгосын хамтарсан эрдэм шинжилгээний III хурал, 2002.06.08.

Mehr lesen

Гурван ханы нутаг дань гэрэлт хөшөөний монгол бичээс

Гурван ханы нутаг дань гэрэлт хөшөөний монгол бичээс, IV Gurban Qan-u nutuy taqi Gereltü kösiy-e-yin mongyol bicigesün The Korean Association

Mehr lesen

О двух монгольских посланиях от 1259 г. к корёскому государю

” Two letters (dated AD 1259), addressed to the Korean rule, Монгольский лингвистический сборник, 1985

Mehr lesen