Монголсудлалд тулгамдаж буй зарим асуудал. 1

„Ази судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний гуравдугаар хурал“ын  илтгэл , Улаанбаатар, 2017.04.14

Link to pdf document

 

Гол сэдэвүүд:

  1. Монголын нууц товчоог Монгол үсэг ба галигаар буулгах зарчим
  2. Монголын нууц товчоо ба өвөг „Алтай хэл“
  3. Монгол хаад зарлигийнхаа эхийг өөрснөө зохиодог байв.

Монголын Нууц Товчоо юу? Монголчуудын Нууц Товчоо юу?

016pub„Монголын Нууц Товчоо юу? Монголчуудын Нууц Товчоо юу?“, 2005

Монгол Улсын Үндэсний номын сан, „Транскрипцiя палеографического текста Юань-чао-ми-ши“

Transcription of the paleographic text of „Yuan-Chao-Mi-Shi“

Товчит толтыг Б. Сумъяабаатар

Link to PDF document