Академич Ринчений … хэмээх гарбичмэл

015pubCenter for Mongol studies, National University of Mongolia, Tom 5 (246), 2005, pp 105-116

Академич Ринчений „Миний монгол хэлээр  орчуулсан зүйлийн нэр, оныг тодорхойлсон нь. Гагцхүү нийтлүүлснийг дурдвай; Чингэхдээн, бас, хараахан бүрэн бус“            хэмээх гарбичмэл

Link to PDF document

Чингис Хааны „Их засаг“ийн хэсэг шинээр олдов

014pub

New found paragraphs of Chinggis Khaan’s Yekhejasa (Supreme Law)

Чингис Хааны „Их засаг“ийн хэсэг шинээр олдов

2003.07.09-10 Ташкент хотод болсон „Cultural exchange between East and West“ Олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэл

Link to PDF document

Гурван ханы нутаг дань гэрэлт хөшөөний монгол бичээс

010pubГурван ханы нутаг дань гэрэлт хөшөөний монгол бичээс, IV

Gurban Qan-u nutuy taqi Gereltü kösiy-e-yin mongyol bicigesün

The Korean Association for Mongol Studies, Nr. 12, 2002

Link to PDF document

 


 

008pubГурван ханы нутаг дань гэрэлт хөшөөний монгол бичээс, III

Korean Association for Mongol Studies, The 14th international conference, 2001.0723

Click on link to view PDF