Чингис хааны “ИХ ЗАСАГ”-ийн хэсэг шинээр олдов

012pub

Discovery of new parts of the Yekhejasa (Supreme Law)

  1. The 3rd international confrerence culrural exchange between east and west, 2003.07.09.-10., Taschkent, Link to PDF document
  2. МУИС, Монгол хэл, Соёлын Сургууль, эрдэм шинжилгээний бичиг, 20p боть, 28p дэвтэр, 2003, Link to PDF document
  3. Шинжлэх ухаан амьдрал, 2010

Гурван ханы нутаг дань гэрэлт хөшөөний монгол бичээс

010pubГурван ханы нутаг дань гэрэлт хөшөөний монгол бичээс, IV

Gurban Qan-u nutuy taqi Gereltü kösiy-e-yin mongyol bicigesün

The Korean Association for Mongol Studies, Nr. 12, 2002

Link to PDF document

 


 

008pubГурван ханы нутаг дань гэрэлт хөшөөний монгол бичээс, III

Korean Association for Mongol Studies, The 14th international conference, 2001.0723

Click on link to view PDF