Чингис Хааны „Их засаг“ийн хэсэг шинээр олдов

014pub

New found paragraphs of Chinggis Khaan’s Yekhejasa (Supreme Law)

Чингис Хааны „Их засаг“ийн хэсэг шинээр олдов

2003.07.09-10 Ташкент хотод болсон „Cultural exchange between East and West“ Олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэл

Link to PDF document