Чингис хааны “ИХ ЗАСАГ”-ийн хэсэг шинээр олдов

012pub

Discovery of new parts of the Yekhejasa (Supreme Law)

  1. The 3rd international confrerence culrural exchange between east and west, 2003.07.09.-10., Taschkent, Link to PDF document
  2. МУИС, Монгол хэл, Соёлын Сургууль, эрдэм шинжилгээний бичиг, 20p боть, 28p дэвтэр, 2003, Link to PDF document
  3. Шинжлэх ухаан амьдрал, 2010