Монголсудлалд тулгамдаж буй зарим асуудал. 1

„Ази судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний гуравдугаар хурал“ын  илтгэл , Улаанбаатар, 2017.04.14

Link to pdf document

 

Гол сэдэвүүд:

  1. Монголын нууц товчоог Монгол үсэг ба галигаар буулгах зарчим
  2. Монголын нууц товчоо ба өвөг „Алтай хэл“
  3. Монгол хаад зарлигийнхаа эхийг өөрснөө зохиодог байв.

Монголын нууц товчоо – Монгол үсгийн анхны галиг

"The Mongolian Secret History"

Cover of the „The Mongolian Secret History“

„The Mongolian Secret History“

by B. Sumiyabaatar and Choi Keyho

Printed in Seoul/South Korea, 2005

ISBN 89-5726-275-X

 

 

 

 

 

 

Др. Проф. С. Галсан,
„Монголын нууц товчоо, зохиолын гадаад орчуулга“, 2006, 25-27 тал

Link to pdf document