Чингисийн Монголын гадаад харилцааны анхны бичгүүд (1218-1224)

“First foreign diplomatic notes and messages of Chinggis Khaan (from 1218 to 1224 AD)”

Олон улсын Монгол судлалын холбооны 10р хурал дээр тависан илтгэл, Улаанбаатар, 2011

Агуулага:

1. Гадаад харилцаа аман ба бичгийн хоёр өлгий хэлтэй.
2. Чингисийн Монголын гадаад харилцааны анхны таван бичиг (1218-1221)
1218 оны 12-р сард Монголоос Гуулин улсад илгээсэн бичиг
1219 он – Гуулин улс хүүлээж авсан, Тайцу Богд баатар Чингис хааны Жуу бичиг
1219 оны хаврын тэргүүн сарын цагаан барс өдөр Гуулин улс хүлээж авсан, Монгол Жуу бичиг
1221 оны шарагчин хонин өдөр Гуулин улс хүлээж авсан, Монголын Жуу бичиг

Download (PDF, 3.88MB)

Академич Ринчений … хэмээх гарбичмэл

015pubCenter for Mongol studies, National University of Mongolia, Tom 5 (246), 2005, pp 105-116

Академич Ринчений “Миний монгол хэлээр  орчуулсан зүйлийн нэр, оныг тодорхойлсон нь. Гагцхүү нийтлүүлснийг дурдвай; Чингэхдээн, бас, хараахан бүрэн бус”            хэмээх гарбичмэл

Link to PDF document

Монгол хэлний ойролцоо үгийн товч толь

Dictionary of Synonyms of the Mongolian Language

Cover of the “Dictionary of Synonyms of the Mongolian Language”

“Dictionary of synonyms of the mongolian language”

by B. Sumiyabaatar,

Printed in Ulaanbaatar/Mongolia; 1966

191 pp.

Монгол хэлний анхны ойролцоо үгийн толь.

Оюутан, багш, хэвлэлийн ажилтан нарт зориулсан.

 


Review

Н. Б. Дугаров,  “О кратком словаре синонимов монгольского языка“, Труды Бурятского институтa общественных наук, Бурятский филиал, Сибирское отделение, 1970, стр. 119-120, (russ.) Link to document

Орсын эрдэмтэн П. Ц. Биткеев, “Вопросы языкознания”, 1992, стр. 125 : “… и эт от большой лексический материал служит исходной базой при созданий различных словарей – терминологических, двуязычных и многоязычных толковых, специальных. …”