Tатaж авах өгүүллүүд ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ / Publications for downloadsМонгол хэл, бичиг / Mongolian language, script

XIII зуунд нэвтэрхий толио худам монголоор зохиож байв

Шинэ хөдөө сонин, 1990.01.11