XIII зуунд нэвтэрхий толио худам монголоор зохиож байв

Шинэ хөдөө сонин, 1990.01.11