Монголын Нууц Товчооны нэг эхэд нэгэн монгол үгийг хэрхэн галигласан нь

Acta Mongolica, The Institut of Mongolian Studies, National University of Mongolia, Annual journal, 2007, Vol. 7 (291), pp. 79-112

Download (PDF, 18.1MB)