Нууц Товчоон дахь монгол солонгос хэлний бүтээврүүд, Mongolian and korean morphems in the “Secret History”

Download (PDF, 25MB)