Төвдийн номын сангаас олдсон Нууц Товчооны хэсгийг Дэхүйн хэвлүүлсэн Нууц Товчоо, Хураангуй Алтан Товчтой мөргүүлэн судласан нь

Өвөр монголд 2018 оны 8 сарын 15-17- нд  “Нууц Товчоо судлалын олон улсын хурал” болсон.

Хурлын эмхтгэлийн 1-р ботийн 223-284-р талд хэвлэгдсэн өгүүлэл.

Download (PDF, 18.56MB)