Kein Bild
Tатaж авах өгүүллүүд ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ / Publications for downloads

Монголын Нууц Товчооны нэг эхэд нэгэн монгол үгийг хэрхэн галигласан нь

Acta Mongolica, The Institut of Mongolian Studies, National University of Mongolia, Annual journal, 2007, Vol. 7 (291), pp. 79-112

Kein Bild
Tатaж авах өгүүллүүд ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ / Publications for downloads

Монголын Нууц Товчоо юу? Монголчуудын Нууц Товчоо юу?

MONGOLICA сэтгүүл, Vol. 20 (41), 2007 Агуулага: 1. Нууц Товчоог хэн анх монголоор галиглав? 2. Нууц Товчоог хэн анх монголоор буулгав? 3. Монголын Нууц Товчоо юу, Монголчуудын Нууц Товчоо юу? “Транскрипцiя палеографического текста Юань-чао-ми-ши”, A. […]