Kein Bild
Мэдээ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ / News

Б. Сумъяабаатар: Луут хотын бичээсийг тайлан уншлаа

“Луут хот”ын бичээсийг тус сургуулийн Чингис Хаан Судлалын Хүрээлэнгийн эрдэмтэн Б.Сумьяабаатар бүрэн тайлан уншжээ. Пү. Батчулуун, 2020.09.14., Link. IUU