Mongol Studies: Монгол судлалын холбоо бол дэлхийн монголсудлалын бэлгэдэл

2017.10.25: Олон улсын Монгол судлалын Холбоо байгуулагдсаны 30 жилийн ой болов.

Link to Montsame mong.      Link to Montsame news agency eng.