Дундад зууны Монгол Улс Солонгост 4.371 ботьном бэлгэлсэн байжээ