Монголын Нууц Товчоо, үсгийн галиг

“The Mongolian Secret History”, Translitaration

This book have been interlineally transcripted in mongolian script, chinese character and Latin.

by B. Sumiyabaatar, 1990, 960 pp. Ulaanbaatar, Mongolia

“Монголын Нууц Товчоо” Үсгийн галиг, ганц сэдэвт.
Энд, Монголын Нууц Товчооны нангиад эх, усгийн галиг, авианы галиг, нангиад усгийн дуудлагууд, худам монгол бичгийн буулгал, цахим оюутад оруулах тоон товчлол, эхуудийн ялгааг дэлгэрэнгуй гаргасан.

Б. Сумъяабаатар, 1990, 960 тал, Улаанбаатар


  • A. Laurencio Tacoronte, “Glosa interlinear de la historia secreta de los Mongoles”

Download (PDF, 3.53MB)

  • Oliver Corff, “MnTTEX Tools for Typesetting the Secret History of the Mongols”, Vers. 0.11, 2004.12.22

Download (PDF, 7.19MB)


•  Монголын эрдэмтэн др. Ж. Сэржээ ”Үнэн” сонины 1990.11.13-ны 266 дугаарт <Шинэ судал гааны шинэлэг тал> гэсэн өгүүлэлдээ “…НууцТовчоо судлалд шинэ хувь нэмэр болно. .. шинжлэх ухааны нэлээд сайн үндэслэл бухий үсгийн галиг хийсэн гэж хэлэх бүрэн үндэстэй гэх зэргээр бичжээ.


“Asia/Pacific Book Development” (1991, Vol. 22, No. 1) сэтгүүлд нийтлэгдсэн танилцуулга


• Өвөр монголын эрдэмтэн др. Ринчиндорж <Монголын Нууц Товчооны монгол бичгийн бар хэвлэлүүд, 1991. 551-552> гэдэг өгүүлэлдээ …энэ бол монгол улсад анх удаа хэвлэгдэж байгаа хятад галиг эхтэй Нууц Товчоо болох тул монголын уншигчдад хятад эхийг танилцуулах талаар ихээхэн ач холбогдолтой болох юм гээд Нууц Товчооны эхийн талаархи саналаа бичжээ.

• Энэ номын тухайт эрдэмтэн Хаганчулууны танилцуулга Тайваны National Cheng-Chi University ийн сэтгүүлд (1992) гарсан.


Монголын соёлын гавьяат зүтгэлтэн Г. Аюурзанa, 2006.02.