Дурсамж илтгэл: Я. Цэвэл – “Гэгээрсэн эрдэмтэн”

Я. Цэвэлийн мэндэлсний 120 жилийн ойд зориулсан хүндэтгэлийн хуралын илтгэл