Өрөөлд булаагдсан өв соёлынхоо нэгээхэн хэсгийг эргүүлэн авчирсан гэж болно