Cover "Mongolian - Russian dictionary", Facsimile N. N. Poppe
MongRu_dict_2015
Cover “The diplomatic relations of Khubilai Khaan’s Mongolia and Korea”
Book: The diplomatic relations of Khubilai Khaan’s Mongolia and Korea”
The Uniqual Monument of the protomongolian Language and Script
The Uniqual Monument of the protomongolian Language and Script
Монголын Нууц Товчоо, Хэлбэрсүдлал
Morphology of “The Secret History of Mongolia, Vol. I
Comperative Analysis of "The Thousand Character Classic
Comperative Analysis of the Thousand Character Classic
Indexed Dictionary for the "The Mongolian Secret History"
Indexed Dictionary for the “The Mongolian Secret History”
Dictionary of the Mongolian Secret History
Dictionary of the Mongolian Secret History
"The Mongolian Secret History"
The Mongolian Secret History
The Academic Dictionary of Mongolian-Russian, Vol. 1-4
The Academic Dictionary of Mongolian-Russian, Vol. 1-4
Гучинзургаат тайлбар толь, Tome VIII, 399 pp., 2006, ISBN 99929-61-18-X
The Mongolian Explanatory Dictionary in 36 Volumes, VIII
Гучинзургаат тайлбар толь VII, 480 pp., 2005, ISBN 99929-61-01-5
The mongolian explanatory dictionary in 36 volumes, VII
Гучинзургаат тайлбар толь VI, 51 pp., 2003, ISBN 99929-5-823-5
The mongolian explanatory dictionary in 36 volumes, VI
Гучинзургаат тайлбар толь, I -  V, 453 pp., 2005, ISBN 99929-61-13-9
Cover “The mongolian explanatory dictionary in 36 volumes”, I -V
The Genealogy of Mongols
The Genealogy of Mongols
The Mongolian Secret History, Vol. 2. Morphology
The Mongolian Secret History, Vol. 2. Morphology
Cover "The history of the relationship between Korea and Mongolia (1215 - 1260)", Seoul, 1992, 425 pp
The history of the relationship between Korea and Mongolia (1215 – 1260)
The Mongolian Secret History, Vol. 1. Morphology
The Mongolian Secret History, Vol. 1. Morphology
The Uniqual Monument of the protomongolian Language and Script
The Uniqual Monument of the protomongolian Language and Script
Cover of the "Written Monuments of Relationship between Mongolia and Korea in the 13-14 Centuries"
Written Monuments of Relationship between Mongolia and Korea in the 13-14 Centuries
Issue to the genetical and lingiustical Relationship of the Mongols and Koreans
Issue to the genetical and lingiustical Relationship of the Mongols and Koreans
The Genealogical List of the Buriyat-Mongols
The Genealogical List of the Buriyat-Mongols
Dictionary of Synonyms of the Mongolian Language
dictionary_mon_synonyms

Zurück
Weiter

“Дурсгалт бичгийн сэнтийд заларсан Монгол-Орoс толь”, боть 1
“Монгольско – Русский словарь”, том 1
“Mongolian – Russian dictionary”,  Tome 1

ISBN

хэвэлсэн он | year of publication

хуудасны тоо | number of pages

978-99962-3-539-9

2015

 849 


дэлгэн үзэн үү | more..


“Хубилай Их Хааны үеийн Монгол Солонгосын харилцаа”
“The diplomatic relations of Khubilai Khaan’s Mongolia and Korea”

ISBN

хэвэлсэн он | year of publication

хуудасны тоо | number of pages

978-99973-3-025-3

2015

439


дэлгэн үзэн үү | more..


The Uniqual Monument of the protomongolian Language and Script

“Өвөг Монгол хэл, бичгийн чухаг дурсгал” 2x хэвлэл

хамтын бүтээл: хамтын бүтээл: Д. Наваан & Б. Сумъябаатар

“The Uniqual Monument of the protomongolian Language and Script”, 2nd edition

by D. Nawaan and B. Sumiyabaatar

ISBN

хэвэлсэн он | year of publication

хуудасны тоо | number of pages

978-9962-842-7-4

2012

 157 


дэлгэн үзэн үү | more..


Монголын Нууц Товчоо, Хэлбэрсүдлал

“Монголын Нууц Товчоон, Xэлбэрсудлал”,  боть 1
“Morphology of The Secret History of Mongolia”, Vol. 1

ISBN

хэвэлсэн он | year of publication

хуудасны тоо | number of pages

978-99962-842-6-7

2012

499


дэлгэн үзэн үү | more..


Comperative Analysis of "The Thousand Character Classic

Монгол – Солонгос – Нангиад “Мянган үсгийн соёл”-ын харьцуулсан судалгаа
Comperative Analysis of “The Thousand Character Classic”, Mongolian – Korean – Chinese”

ISBN

хэвэлсэн он | year of publication

хуудасны тоо | number of pages

978-99962-842-3-6

2011

268


дэлгэн үзэн үү | more..


Dictionary of the Mongolian Secret History

Монголын Нууц Товчоо”-ны толь, Монгол – Нангиад, Нангиад – Монгол толь, А, Б
Dictionary of the Secret History of Mongolia, Mongolian-Chinese, Chinese-Mongolian

ISBN

хэвэлсэн он | year of publication

хуудасны тоо | number of pages

978-99962-842-1-2

2010

290


дэлгэн үзэн үү | more..


Indexed Dictionary for the "The Mongolian Secret History"

Монголын Нууц Товчоо”-ны толь, Монгол 
Dictionary of the Secret History of Mongolia, Mongolian-Chinese, Chinese-Mongolian

ISBN

хэвэлсэн он | year of publication

хуудасны тоо | number of pages

978-99962-842-1-2

2008

875


дэлгэн үзэн үү | more..