“Дурсгалт бичгийн сэнтийд заларсан Монгол-Орoс толь”, боть 1
“Монгольско – Русский словарь”, том 1
“Mongolian – Russian dictionary”,  Tome 1
“Хубилай Их Хааны үеийн Монгол Солонгосын харилцаа”
“The diplomatic relations of Khubilai Khaan’s Mongolia and Korea”
“Өвөг Монгол хэл, бичгийн чухаг дурсгал” 2x хэвлэл

хамтын бүтээл: хамтын бүтээл: Д. Наваан & Б. Сумъябаатар

“The Uniqual Monument of the protomongolian Language and Script”, 2nd edition

by D. Nawaan and B. Sumiyabaatar

“Монголын Нууц Товчоон, Xэлбэрсудлал”,  боть 1
“Morphology of The Secret History of Mongolia”, Vol. 1
Монгол – Солонгос – Нангиад “Мянган үсгийн соёл”-ын харьцуулсан судалгаа
Comperative Analysis of “The Thousand Character Classic”, Mongolian – Korean – Chinese”
Монголын Нууц Товчоо”-ны толь, Монгол – Нангиад, Нангиад – Монгол толь, А, Б
Dictionary of the Secret History of Mongolia, Mongolian-Chinese, Chinese-Mongolian
Монголын Нууц Товчоо”-ны толь, Монгол 
Dictionary of the Secret History of Mongolia, Mongolian-Chinese, Chinese-Mongolian