Чингис хааны “ИХ ЗАСАГ”-ийн хэсэг шинээр олдов

 

Discovery of new parts of the Yekhejasa (Supreme Law)

1. The 3rd international confrerence culrural exchange between east and west, 2003.07.09.-10., Taschkent

Download (PDF, 1.71MB)

2. МУИС, Монгол хэл, Соёлын Сургууль, эрдэм шинжилгээний бичиг, 20p боть, 28p дэвтэр, 2003, Шинжлэх ухаан амьдрал, 2010

Download (PDF, 4.3MB)