Дундад зууны Солонгосын үндэсний бахархлыг сэргээгч нь Монгол удмын хүн