39

2023.08.12.

Алдарт Таван хэлний толийн суурь нь монгол хэл

“Олон улсын монголч эрдэмтний XII их хурал”

2,2 MB

38

2023.05.05.

Дундад зууны Солонгосын үндэсний бахархлыг сэргээгч нь
Монгол удмын хүн

“Ази судлал” олон улсын эрдэм шинжилгээний IX хурал

2,23 MB

37

2022.11.22.

Монголын Нууц Товчоо судлал дахь Монгол Улсын дөрвөн патент

“Их  Монгол Улс ба Чингис Хааны өв” эрдмийн чуулган

2,15 MB

36

2022.08.06.

Я. Цэвэл – “Гэгээрсэн эрдэмтэн болно.”

“Чингис Хааны ертөнц ба Монгол Судлал” хурал

2,15 MB

35

2022.08.06.

Чингис Хаан – “Гурван Их Оршил”-ын үзэлтэн

“Чингис Хааны ертөнц ба Монгол Судлал” хурал

501 kB

34

2020.10.26.

Нууц Товчоон дахь монгол солонгос хэлний бүтээврүүд, 

Mongolian and korean morphems in the “Secret History”

25 MB

33

2020.09.16

Луут хотын бичээсийг тайлан уншлаа – ”Тэнгэрийн хөвүүн” хэмээх хэллэгийн учир

9 MB

32

2019.09.14.

Манжийг сөрж хэлмэгдсэн Чингисийн удмынхан

8 MB

31

2019.07.05.

Монгол, Солонгосын эхэн үеийн харилцааны мөрийг мөшгөсөн нь

11,420 MB

30

2019.05.12.

Дэлхийд хосгүй монгол Угийн бичиг

5,17 MB

29

2018.08.20.

Төвдийн номын сангаас олдсон Нууц Товчооны хэсгийг Дэхүйн хэвлүүлсэн Нууц Товчоо, Хураангуй Алтан Товчтой мөргүүлэн судласан нь

19 MB

28

2017.04.17.

Монголсудлалд тулгамдаж буй зарим асуудал. 1.

10 MB

27

26

2016.08.16.

“Их Хориг тийш хөтлөх бичээс”

A script that guides to the forbidden tombМонголсудлалд тулгамдаж буй зарим асуудал. 

10,11 MB

10,357 MB

25

2015.12.05.

Академич Ринчен бол хүний төлөө төрсөн хүн

1 MB

24

2014.07.15.

“Бодон” гэдэг үгийн утга

415 KB

23

2013.11.02.

Дундад зууны Монгол – Солонгос нь номын садан орон. 1

1,362 MB

22

2013.11.02.

Монгол Нууц Товчоог галигласан нангиад үсгийн судалгаа

5 MB

21

2013.03.30.

Монголын Нууц Товчоо ба Монгол хэлний дэвсгэрлэх ёс

10 MB

20

2012.12.05.

Монгол Гэсэрхан ба Солонгос Көсырхан

Mongolian Geser Khan and korean Kösϊl(r) Khan

2 MB

download (kor.)

 

19

2012.01.05.

Үндсэн хуулиа зөрчсөн тамган хөшөө

18

2011

996 он, Их Хятаны Шэнцзyн хаанаас Гуулин улсын Сөнжон ванд илгээсэн Навчит өргөмжлөл

1 MB

17

2011.11.02.

Чингисийн Монголын гадаад харилцааны анхны бичгүүд (1218-1224)

4 MB

16

2008.09.28.

2 MB

download (kor.)

15

2008.02.04.

Чингис хаан ба Өгөөдэй хааны зарилгуудыг зэрэгцүүлэн судалсан дүнгээс

6,74 MB

14

2007

Монголын Нууц Товчоо юу? Монголчуудын Нууц Товчоо юу?

7 MB

13

2005.07.25.

А. Позднеев: Тṗанскṗипцiя палеогṗафического текста “Юань-чао-ми-ши”

(товчит толт)

4 MB

12

2005.05.30.

Академич Ринчений “…” хэмээх гарбичмэл

3 MB

11

2003

2003.07.09.

Чингис хааны “ИХ ЗАСАГ”-ийн хэсэг шинээр олдов

A new found of some paragraphs of Chinggis Khaan´s Yekhejasa

2 MB

2 MB

download

10

2003

Хубилай хаанаас Японы ванд илгээсэн жуу бичиг

2 MB

9

2002.08.17.

3 MB

download (kor.)

8

2002.06.08.

Монгол, Солонгос хэлэн дэх нангиад үсгийн тухайт нэртомьёо

4 MB

download (mong., kor.)

7

6

2002

2001.07.23.

Гурван ханы нутаг дань гэрэлт хөшөөний монгол бичээс, IV

Гурван ханы нутаг дань гэрэлт хөшөөний монгол бичээс, III

5 MB

5 MB

5

2000

Монгол, Солонгос хэлэн дэх нангиад үсгийн тухайт нэртомьёо

1 MB

4

2000

Академич Лувсанвандангийн нэгэн гар бичмэлийн тухай

5 MB

3

2 MB

download (kor.)

2

1 MB

download (chin.)

1

1985

О двух монгольских посланиях от 1259 г. к корёскому государю

1 MB

download (rus.)