XIII – XIV зууны Монгол Сонгос харилцаааны бичгүүд, Vol. 1

"Written Monuments of Relationship between Mongolia and Korea in the 13-14 Centuries"
Cover of the “Written Monuments of Relationship between Mongolia and Korea in the 13-14 Centuries”

“Written Monuments of Relationship between Mongolia and Korea in the XIII-XIV centuries”, Vol. 1

by B. Sumiyabaatar, 1978, 252 pp.

Дундад зууны үеийн европын жуулчин эрдэмтэн Плано Карпини (Johannes de Plano Carpini), B. Рубрук (Wilhelm von Rubruk) нарыг монголд ирж, номоо хэвлүүлэхээс зуугаад жилийн өмнөх үеийн монголоос гадаадад илгээсэн 50 орчим захидал, зарлиг бичгийг анх удаа хэвлуулсэн. Монгольн Нууц Товчоо зохиогдохоос 20 гаруй жилийн өмнөх зуйл З бий бөгөд нэг зарлигт нь бэх, цаас, бийр зэрэг бичгийн хэрэгсэл, гүргүм зэрэг эмийн ургамал илгээ гэсэн манай соёлын туухэнд онц сонирхолтой мэдээ бий. Мөн, XIII—р зууны үед монгол эмэгтэй элч болж гадаадад очиж байсан тухай, дэлхийн дипломатын туухэнд орж бичигдэх ёстой чухал мэдээ энд оржээ