Kein Bild
Хэвлэл мэдээлэл | ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ | Media

Kein Bild
Ном ᠨᠣᠮ / Books

Монголын нууц товчоо – Монгол үсгийн анхны галиг

“The Mongolian Secret History” by B. Sumiyabaatar and Choi Keyho Printed in Seoul/South Korea, 2005 ISBN 89-5726-275-X             Др. Проф. С. Галсан, “Монголын нууц товчоо, зохиолын гадаад орчуулга”, 2006, 25-27 […]