Kein Bild
Ном ᠨᠣᠮ / Books

Mongolian Studies: Comperative Analysis of “The Thousand Character Classic”, Mongolian – Korean – Chinese

Монгол – Солонгос – Нангиад “Мянган үсгийн соёл”-ын харьцуулсан судалгаа by B. Sumiyabaatar, Choi Keyho Published by: Ulaanbaatar University Press, Mongolia, 2011 268pp ISBN 978-99962-842-3-6  Номны aгуулга Ази түмний бичиг соёлын харилцаа Монгол “Мянган үсгийн […]

Kein Bild
Tатaж авах өгүүллүүд ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ / Publications for downloads

Чингисийн Монголын гадаад харилцааны анхны бичгүүд (1218-1224)

“First foreign diplomatic notes and messages of Chinggis Khaan (from 1218 to 1224 AD)” Олон улсын Монгол судлалын холбооны 10р хурал дээр тависан илтгэл, Улаанбаатар, 2011 Агуулага: 1. Гадаад харилцаа аман ба бичгийн хоёр өлгий […]