Mongol Studies: “Dictionary of the Secret History of Mongolia”

 

“Монголын Нууц Товчоо”-ны толь, Монгол – Нангиад, Нангиад – Монгол толь, А, Б

Mongolian-Chinese, Chinese-Mongolian dictionary, [A], [B]

 

Printed in Ulaanbaatar/Mongolia, 2010

290pp.

ISBN 978-99962-842-1-2

 

Эл бүтээл нь товчид толт, „Монголын нууц товчоо“-ны монгол-нангиад толь, „Монголын нууц товчоо“-ны нангиад-монгол толь, хөл үг гэсэн бүтэцтэй.

„Монголын нууц товчоо“ -ны А, Б толгойт үгийг монгол нангиад, нангиад монголоор толилон гаргаж, ханз үсгийн олон янз дуудлагыг өргөн оруулахын зэрэгцээ нангиад үсгийн солонгос дуудлагыг хаджээ. Нангиад хадмал орчуулгын үгсийг орхиж гээлгүй, нэг бүрчлэн тусгайлан онцолч, үг дагавар, нөхцөлийн утгыг ч тайлбарлахыг хичээжээ.

This work contains an introduction, a Mongolian-Chinese, Chinese-Mongolian dictionary of “the Secret History of Mongolia” and afterword.

It provides Mongolian-Chinese, Chinese-Mongolian dictionary of “the Secret History of Mongolia” starting with A and B letters, and Korean pronunciation for Chinese characters. Each word from Chinese interlinear translation was precisely studied, together with the explanation of the meaning of each word, prefix and suffix.