1219 онд Солонгост илгээсэн захидлыг би олж, хэвлүүнсэн

 

Д. Шатарын 1996.10.31-нд нийтлүүлсэн өгүүлэг

Link to pdf document