Монголын Нууц Товчооны хэлбэрсудлал

The Mongolian Secret History, Vol. 2. Morphology
Cover of the “The Mongolian Secret History”, Vol. 2 Morphology. 2nd Edition

The Mongolian Secret History, Vol. 2. Morphology

by B. Sumiyabaatar, 1997

Ганц сэдэвт, Улаанбаатар, 1997,  3144 тал

Монголын Нууц Товчоог цахим оюутад оруулж, галигт хэрэглэсэн бүх нангиад үсэг, бүх үе, түүний давтамж, үеүдийн харилцан хослох эс хослох ёсыг нэгий нэгдгүй узүүлсэн, Нууц Товчооны бух угийн тоог гаргасан. Дэлхийн Нууц Товчоосудлалд ийм ажил анхных болно.

• Энэ номын агуулгын тухай монголын эрдэмтэн др. О. Сухбаатар “шинжлэх ухааны өндөр түвшинд хийгдсэн, онол практикийн чухал ач холбогдолтой туурвил” гэж Узжээ ( Засгийн Газрын мэдээ. 1996.10.31 ).

• “…30 cm x 42 cm, 5 см, 3144 хуудастай энэ ном орчин үеийн монголын хамгийн том ном болжээ…” гэж „Ардын эрх” сонины 1997.09. 23-ны дугаарт бичжээ.

• Энэ номын агуулгын тухай монголын эрдэмтэн доктор Х. Сампилдэндэв “…нягт нямбай, хийгүй, нарийн чимхлүүр ажил” (Засгийн Газрын мэдээ. 1996. 10. 31) гэж үзжээ.

• Энэ номын агуулгын тухай монголын эрдэмтэн доктор Л. Болд “…энэ ажил бол монгол судлалын сонгодог хэлбэр, сонгодог аргаа олсон ажил.. , Талд ганцхан хайлаас ургадаггуй гэж Да багш хэлдэгсэн. Монголын хэл шинжлэлийнхний өтгөн ойн дундахь сурлэг гацуурын нэг бол манай Сумьяабаатар мөн гэж хэлмээр байна” гэж бичжээ (Засгийн Газрын мэдээ. 1996. 10.31) .