Kein Bild
Ном ᠨᠣᠮ / Books

Монгол хэл, утгазохиол, аман зохиолын номзүй

Улаанбаатар, 1972, 364 тал Энд, монгол хэлний түүх, уламжлал, судалгаанд холбогдолтой Хүннү, Сяньби, Тоба, Хятан хэлний хэрэглэгдэхүүнээс авхуулан өдгөөг хүртэлх 3.237 зуйлийг товч тайлбартайгаар хэвлэсэн.

Kein Bild
Ном ᠨᠣᠮ / Books

Буриадын угийн бичгээс

“The Genealogical List of the Buryat-Mongols” by B. Sumiyabaatar Printed in Ulaanbaatar/Mongolia, 364pp., 1972 Монголчууд цус ойртож, бие бөлгөн, ухаан мунхаг үр ачтай болохоос урьдчилан сэргийлдэг уламжлалт угийн бичиг хөтлөх аргыг буриадын жишээн дээр бодтойгоор […]