Kein Bild
Ном ᠨᠣᠮ / Books

Монголын Нууц Товчооны хэлбэрсудлал

The Mongolian Secret History, Vol. 2. Morphology by B. Sumiyabaatar, 1997 Ганц сэдэвт, Улаанбаатар, 1997,  3144 тал Монголын Нууц Товчоог цахим оюутад оруулж, галигт хэрэглэсэн бүх нангиад үсэг, бүх үе, түүний давтамж, үеүдийн харилцан хослох […]