Kein Bild
Ном ᠨᠣᠮ / Books

Монгол хэлний ойролцоо үгийн товч толь

“Dictionary of synonyms of the mongolian language” by B. Sumiyabaatar, Printed in Ulaanbaatar/Mongolia; 1966 191 pp. Монгол хэлний анхны ойролцоо үгийн толь. Оюутан, багш, хэвлэлийн ажилтан нарт зориулсан.   Review Н. Б. Дугаров,  “О кратком […]