Б. Сумъяабаатар: Луут хотын бичээсийг тайлан уншлаа – ”Тэнгэрийн хөвүүн” хэмээх хэллэгийн учир

 

“Луут хот”ын бичээсийг тус сургуулийн Чингис Хаан Судлалын
Хүрээлэнгийн эрдэмтэн Б.Сумьяабаатар бүрэн тайлан уншжээ.

Пү. Батчулуун, 2020.09.14., Link. IUU