Kein Bild
Хэвлэл мэдээлэл | ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ | Media

Kein Bild
Ном ᠨᠣᠮ / Books

Монголын нууц товчоо – Монгол үсгийн анхны галиг

“The Mongolian Secret History” by B. Sumiyabaatar and Choi Keyho Printed in Seoul/South Korea, 2005 ISBN 89-5726-275-X             Др. Проф. С. Галсан, “Монголын нууц товчоо, зохиолын гадаад орчуулга”, 2006, 25-27 […]

Kein Bild
Хэвлэл мэдээлэл | ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ | Media

  Link to pdf document

Kein Bild
Ном ᠨᠣᠮ / Books

Монголын Нууц Товчоо, үсгийн галиг

“The Mongolian Secret History”, Translitaration This book have been interlineally transcripted in mongolian script, chinese character and Latin. by B. Sumiyabaatar, 1990, 960 pp. Ulaanbaatar, Mongolia “Монголын Нууц Товчоо” Үсгийн галиг, ганц сэдэвт. Энд, Монголын […]

Kein Bild
Ном ᠨᠣᠮ / Books

XIII – XIV зууны Монгол Сонгос харилцаааны бичгүүд, Vol. 1

“Written Monuments of Relationship between Mongolia and Korea in the XIII-XIV centuries”, Vol. 1 by B. Sumiyabaatar, 1978, 252 pp. Дундад зууны үеийн европын жуулчин эрдэмтэн Плано Карпини (Johannes de Plano Carpini), B. Рубрук (Wilhelm […]