Kein Bild
Хэвлэл мэдээлэл | ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ | Media

Хятадын Олон yлсын pадиогийн сурвалжлагч О. Дарамбазартай хийсэн ярилцлга

Хятад улсын Бээжин Их Сургуулийн Монгол Судлалын Төвд зочилж лекц хийж байсан хугацаанд Хятадын Oлон yлсын pадиогийн сурвалжлагч О. Дарамбазартай хийсэн ярилцлга: Бээжин, 2006.05.31, “Солонгос судлал болон монгол судлалын харьцаа холбооны асуудалд” Бээжин, 2006.06.07, “Монгол […]

Kein Bild
Хэвлэл мэдээлэл | ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ | Media

Kein Bild
Ном ᠨᠣᠮ / Books

Монголын нууц товчоо – Монгол үсгийн анхны галиг

“The Mongolian Secret History” by B. Sumiyabaatar and Choi Keyho Printed in Seoul/South Korea, 2005 ISBN 89-5726-275-X             Др. Проф. С. Галсан, “Монголын нууц товчоо, зохиолын гадаад орчуулга”, 2006, 25-27 […]

Kein Bild
Хэвлэл мэдээлэл | ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ | Media

  Link to pdf document

Kein Bild
Ном ᠨᠣᠮ / Books

Монголын Нууц Товчоо, үсгийн галиг

“The Mongolian Secret History”, Translitaration This book have been interlineally transcripted in mongolian script, chinese character and Latin. by B. Sumiyabaatar, 1990, 960 pp. Ulaanbaatar, Mongolia “Монголын Нууц Товчоо” Үсгийн галиг, ганц сэдэвт. Энд, Монголын […]